Bovenkant van de pagina
Ga direct naar de navigatie
Ga direct naar de content

Nieuwsjagers

Projectidee - Project is afgevallen

Het inzetten van gebruikers om lokaal nieuws te vergaren met behulp van gamification elementen

Gebruikers kunnen lid worden van de Nieuws.nl-community. Als nieuwsjager kunnen ze via de app of de website nieuwsfoto’s en/of artikelen insturen. Ze kunnen hierbij zelf nieuws indienen, maar ook opdrachten krijgen. Deze opdrachten worden door Nieuws.nl via push messaging, e-mail en de site gecommuniceerd richting de nieuwsjagers in een bepaald gebied. Door nieuws in te sturen verdienen de nieuwsjagers credits. Hoe hoger de kwaliteit en hoe groter het bereik, des te meer credits ze kunnen verdienen. De eindredactie van het nieuws blijft bij Nieuws.nl liggen. De grootste nieuwsjagers komen bovenaan de ranglijst en de best scorende nieuwsjager in een gemeente kan in aanmerking komen voor leuke prijzen en/of korting van lokale ondernemers of zelfs een deel van de omzet.
Lokaal nieuws krijgt zo een sterke impuls. Mensen kunnen snel gemobiliseerd worden. Door gamification in te zetten onderscheidt Nieuws.nl zich van bestaande initiatieven die user generated content gebruiken. Er staat daadwerkelijk iets tegenover om nieuws in te sturen. Dit werkt motiverend.

Hiervoor moet er geïnvesteerd worden in de uitbouw van de nieuwe website van Nieuws.nl met profielen en rankings en moet er een speciale app ontwikkeld waarmee deelnemers kunnen jagen op het nieuws.

Waarom is het vernieuwend voor de journalistiek?

In tegenstelling tot bestaande initiatieven zetten we gamification in om lokale gebruikers te activeren nieuws aan te leveren.

Welk probleem lost jouw idee op?

De lokale nieuwsvoorziening staat in sommige gebieden onder druk. Hiermee kunnen er extra bronnen van nieuws worden aangesproken.

Wie is de gebruiker?

Er bestaat een behoefte om te weten wat er in de buurt speelt. Zeker in deze tijden is er een beweging gaande waarbij de omgeving een grotere rol speelt. Online nieuwsvoorziening is daar een belangrijke factor in. Waar voorheen de lokale krant die rol vervulde, kan nu iedereen een bijdrage leveren via het web.

Waarom kan jouw idee succesvol zijn?

Dichtbij.nl laat zien dat het mogelijk is om lokaal gebruikers in te zetten om nieuws te vergaren. Hier zijn echter geen gamification elementen aan verbonden. In Amerika bestaat een initiatief als Digitaljournal.com waarbij user generated nieuws centraal staat en er een ranking ontstaat van gebruikers die het meeste bijdragen.

Wie gaat het idee uitvoeren?

De uitvoering van dit project is in handen van de directie van Nieuws.nl, bestaande uit Bruno van de Laar en Willem Janssen en de eindredactie, bestaande uit Mark Zaremba. Daarnaast spelen de beheerders van de lokale pagina's (momenteel 15 gemeenten) met een eigen redactie een rol in het modereren van het nieuws.

Hoever ben je al?

Het nieuwe platform van Nieuws.nl is in ontwikkeling en zal op 13 mei live gaan. Daarnaast is er een app in ontwikkeling. Het gamification gedeelte met de profielen zal echter nog ontwikkeld moeten. Dit is ook reeds besproken in een gesprek op het kantoor van het Stimuleringsfonds

Wanneer is je project succesvol?

Het project is succesvol als er in 2014 meer dan 20.000 actieve leden zijn die meerdere keren per jaar nieuws delen op Nieuws.nl

Wat ga je ermee verdienen?

Het geld wordt verdiend met display advertising. Hoe meer content, hoe groter het bereik, des te hoger de inkomsten

Inschatting van de kosten.

Voor verdere ontwikkeling van de website en de app met de opbouw van gamification elementen en profielen zal zo'n 100.000 euro nodig zijn.