Bovenkant van de pagina
Ga direct naar de navigatie
Ga direct naar de content

1

Quick scan

Bij welke regeling past uw project?

Wanneer u nog twijfelt over de juiste regeling kunt u de quick scan invullen en/of contact opnemen met een medewerker van ons bureau.

Doe hier de quick scan

Let op: subsidieaanvragen en sponsorverzoeken kunnen uitsluitend digitaal en via deze website worden ingediend.

Projectidee indienen

Voordat u een definitieve subsidieaanvraag indient kunt u eerst een projectidee indienen. Het fonds neemt dan contact met u op om uw idee te bespreken. Zowel een projectidee als subsidieaanvraag kunt u online indienen. Kies daarvoor eerst de bijbehorende subsidieregeling.

Persinnovatie en regionale samenwerking

Het Fonds heeft komend jaar 1,720 miljoen euro beschikbaar voor vernieuwing en regionale samenwerking. De nieuwe regelingen worden naar verwachting in het voorjaar van 2014 bekendgemaakt.

Exploitatie en onderzoek

In 2014 is voor subsidieverstrekking voor de activiteiten ten behoeve van persorganen en onderzoek een bedrag van ten hoogste € 2.000.000 vanuit het weerstandsvermogen van het Fonds beschikbaar. Hierop kan alleen een beroep worden gedaan als de aanvrager aannemelijk heeft gemaakt dat de activiteiten dermate van belang zijn, dat deze het belang van de aanvrager overstijgen en ze de journalistieke infrastructuur of de pluriformiteit zeer ten goede komen.

Onderzoek
Onderzoek persbedrijfstak

Exploitatie
- Gezamenlijke projecten
- Afzonderlijke persorganen
- Organisatieonderzoek

Sponsoring

Verder is er per kwartaal een bedrag van € 25.000 beschikbaar voor sponsoring:
- Sponsorverzoeken